proiect educational: FAIR SCIENCE, FAIR COMMUNITY

Acest eveniment sa încheiat

Primăria Prisăcani, partener în proiectul educațional Fair Science, Fair Community, parte a proiectului internațional Shaping fair cities Pentru 6 luni, începând cu luna mai 2020, Primăria Prisăcani, județul Iași este parteneră cu Forumul Inventatorilor Români (http://www.afir.org.ro/) în proiectul educațional Fair Science, Fair Community, parte a proiectului internațional Shaping fair cities la care participă entități din 10 țări (Italia, Croația, Danemarca, Grecia, Polonia, Spania, Suedia, Albania, Mozambic și, bineînțeles, România) Descrierea proiectului: Activități: 1. Campanie online despre Agenda 2030 2. Traininguri pentru student, viitori studenți – educatia STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics) 3. Training pentru personalul administrativ, consilieri, etc. 4. Crearea broșurii Agenda 2030 în comunități din judetul Iasi. Proiectul are ca obiectiv principal creșterea nivelului de conștientizare, precum și împuternicirea cetățenilor din județul Iași în legătură cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite, adaptate contextului regional și local. Sunt avute în vedere mai ales: Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 5 – Egalitate de gen Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 11 – Orașe și comunități durabile Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 13 – Acțiune climatică Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 16 – Pace, justiție și instituții eficiente Project under Sub-granting mechanism for Communication Campaign under the Project SHAPING FAIR CITIES – CSO-LA/20177388-138 Reference: SHAPING FAIR CITIES – CSO-LA/20177388-138 (https://progeu.regione.emilia-romagna.it/en/faircities) Project coordinator: Emilia-Romagna Region Contracting Authority: Regional Office for Cross Border Cooperation Iasi (BRCT IASI) Project promoter: Romania Inventors Forum Association Period of implementation: May – October 2020

Comunitatea din Prisăcani contribuie la cunoașterea și implementarea

Agendei ONU 2030 în județul Iași

 

Ca partener în proiectul educațional Fair Science, Fair Community, Primăria Prisăcani contribuie la cunoașterea și promovarea celor 17 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, alături de Forumul Inventatorilor Români (FIR).

FIR este o asociaţie profesională care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea si valorificarea activitãtilor de creatie stiintificã si tehnicã, dar si cultural – artisticã, precum si apãrarea drepturilor de autor ale membrilor sãi, diversificarea activitãtilor de cercetare

stiintificã si dezvoltare tehnologicã, de proiectare, de investigare tehnicostiintificã

si artisticã, de microproductie, etc.

Instituţie de cercetare-dezvoltare atestată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, conform HG NR. 551/2007, Decizia ANCS nr. 9708/29.07.2009.

FIR a fost infiintat in 2003 de un grup de profesori universitari, inventatori de elita si

cercetatori din centrul universitar Iasi.

FIR a incheiat parteneriate si acorduri cu peste 30 de institutii, universitati si asociatii in

doemeniul cercetarii si inovarii.

Activitatea FIR este orientata pe cateva tipuri de actiuni:

  • organizarea de evenimente, worskhopuri si cursuri;
  • promovarea egalitatii de sanse si dezvoltarea sustentabila;
  • participarea la evenimenente pentru promovarea si diseminarea inovarii;
  • diseminarea prin publicarea de articole stiintifice si brevete;
  • cercetarea stiintifica in domenii diverse (medicina, mediu, inginerie);
  • evaluari (expertize, studii de impact etc.);
  • dezvoltarea de produse pentru implementare.

FIR este organizatorul principal al EUROINVENT www.euroinvent.org – Expozitie, Conferinta, Workshop, Salon – cel mai mare festival al creativităţii din estul Europei.

 

Proiectul Shaping Fair Cities (https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/faircities/) are ca scop integrarea Agendei 2030 în politicile locale.

Pe 25 septembrie 2019 a început Campania internațională a proiectului. Hashtagul #inourhands reprezintă filosofia acestuia: doar prin participare și incluziune, fără a lăsa pe nimeni în urmă, este posibilă atingerea obiectivelor globale. Realmente, cetățenii și instituțiile, împreună, fac posibilă atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în orașele și localitățile noastre.Campania internațională are caracter informativ, educativ și de advocacy și principalul său obiectiv este acela de a face cunoscută publicului larg Agenda 2030.

  • Sunt 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU,
  • În proiect sunt 17 parteneri din 10 țări (Italia, Croația, Danemarca, Grecia, Polonia, Spania, Suedia, România – state membre ale Uniunii Europene,   Albania și Mozambic).
  • Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr 17 se referă la importanța parteneriatelor pentru atingerea acestor obiective globale.

Proiectul Shaping fair cities reprezintă acest principiu în esența sa, căci se bazează pe un parteneriat international și de tip multi-stakeholder deschizând drumul către implementarea la nivel local a Obiectivelor, cu accent pe 4 dintre acestea, și anume, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă nr 5, 11, 13, 16.